Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend.

Deze website heeft als basisopzet het geven van informatie, persberichten van en links naar fabrikanten, importeurs en leveranciers van hang- en sluitwerk en bouwbeslag. De adverteerders tonen zoveel als mogelijk gerelateerde aanbiedingen.

Deze website behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Deze website aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.bouwpost.nl.

Deze website is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.